Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Oktober

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-okt 2016 Konkurser jan-okt 2017 Konkurser jan-okt Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-okt 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-okt 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-okt Skillnad procent
Byggindustri 763 858 12% 91 989 94 628 0.83% 0.91% 9%
Detaljhandel 494 544 10% 54 934 54 908 0.90% 0.99% 10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 470 388 -17% 166 981 171 072 0.28% 0.23% -19%
Restaurang och hotell 263 325 24% 29 149 29 775 0.90% 1.09% 21%
Partihandel 314 319 2% 40 899 40 293 0.77% 0.79% 3%
Transport 191 201 5% 27 413 27 695 0.70% 0.73% 4%
Information och kommunikation 172 190 10% 53 975 55 543 0.32% 0.34% 7%
Handel med motorfordon samt service 146 156 7% 20 014 20 549 0.73% 0.76% 4%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 153 155 1% 21 779 22 272 0.70% 0.70% -1%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 92 93 1% 48 615 49 118 0.19% 0.19% 0%