Oktober

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-okt 2016 Konkurser jan-okt 2017 Konkurser jan-okt Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-okt 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-okt 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-okt Skillnad procent
Byggindustri 763 858 12% 91 989 94 628 0.83% 0.91% 9%
Detaljhandel 494 544 10% 54 934 54 908 0.90% 0.99% 10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 470 388 -17% 166 981 171 072 0.28% 0.23% -19%
Restaurang och hotell 263 325 24% 29 149 29 775 0.90% 1.09% 21%
Partihandel 314 319 2% 40 899 40 293 0.77% 0.79% 3%
Transport 191 201 5% 27 413 27 695 0.70% 0.73% 4%
Information och kommunikation 172 190 10% 53 975 55 543 0.32% 0.34% 7%
Handel med motorfordon samt service 146 156 7% 20 014 20 549 0.73% 0.76% 4%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 153 155 1% 21 779 22 272 0.70% 0.70% -1%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 92 93 1% 48 615 49 118 0.19% 0.19% 0%