November

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-nov 2016 Konkurser jan-nov 2017 Konkurser jan-nov Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-nov 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-nov 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-nov Skillnad procent
Byggindustri 848 962 13% 91 989 94 628 0.92% 1.02% 10%
Detaljhandel 549 588 7% 54 934 54 908 1.00% 1.07% 7%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 516 434 -16% 166 981 171 072 0.31% 0.25% -18%
Restaurang och hotell 295 362 23% 29 149 29 775 1.01% 1.22% 20%
Partihandel 352 352 0 % 40 899 40 293 0.86% 0.87% 2%
Transport 209 221 6% 27 413 27 695 0.76% 0.80% 5%
Information och kommunikation 192 206 7% 53 975 55 543 0.36% 0.37% 4%
Handel med motorfordon samt service 161 176 9% 20 014 20 549 0.80% 0.86% 6%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 173 170 -2% 21 779 22 272 0.79% 0.76% -4%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 107 103 -4% 48 615 49 118 0.22% 0.21% -5%