Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2016 Konkurser jan-mars 2017 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-mars 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent
Byggindustri 211 281 33% 91 989 94 628 0.23% 0.30% 29%
Detaljhandel 175 184 5% 54 934 54 908 0.32% 0.34% 5%
Partihandel 96 115 20% 40 899 40 293 0.23% 0.29% 22%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 144 112 -22% 166 981 171 072 0.09% 0.07% -24%
Restaurang och hotell 81 97 20% 29 149 29 775 0.28% 0.33% 17%
Transport 67 64 -4% 27 413 27 695 0.24% 0.23% -5%
Information och kommunikation 48 63 31% 53 975 55 543 0.09% 0.11% 28%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 35 50 43% 21 779 22 272 0.16% 0.22% 40%
Handel med motorfordon samt service 48 44 -8% 20 014 20 549 0.24% 0.21% -11%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 25 28 12% 48 615 49 118 0.05% 0.06% 11%