VIKTIG INFORMATION

Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2016 Konkurser jan-maj 2017 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-maj 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent
Byggindustri 398 467 17% 91 989 94 628 0.43% 0.49% 14%
Detaljhandel 266 297 12% 54 934 54 908 0.48% 0.54% 12%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 252 211 -16% 166 981 171 072 0.15% 0.12% -18%
Partihandel 164 183 12% 40 899 40 293 0.40% 0.45% 13%
Restaurang och hotell 143 165 15% 29 149 29 775 0.49% 0.55% 13%
Transport 119 110 -8% 27 413 27 695 0.43% 0.40% -9%
Information och kommunikation 94 103 10% 53 975 55 543 0.17% 0.19% 6%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 75 77 3% 21 779 22 272 0.34% 0.35% 0%
Handel med motorfordon samt service 91 73 -20% 20 014 20 549 0.45% 0.36% -22%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 52 53 2% 48 615 49 118 0.11% 0.11% 1%