Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2016 Konkurser jan-maj 2017 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-maj 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent
Byggindustri 398 467 17% 91 989 94 628 0.43% 0.49% 14%
Detaljhandel 266 297 12% 54 934 54 908 0.48% 0.54% 12%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 252 211 -16% 166 981 171 072 0.15% 0.12% -18%
Partihandel 164 183 12% 40 899 40 293 0.40% 0.45% 13%
Restaurang och hotell 143 165 15% 29 149 29 775 0.49% 0.55% 13%
Transport 119 110 -8% 27 413 27 695 0.43% 0.40% -9%
Information och kommunikation 94 103 10% 53 975 55 543 0.17% 0.19% 6%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 75 77 3% 21 779 22 272 0.34% 0.35% 0%
Handel med motorfordon samt service 91 73 -20% 20 014 20 549 0.45% 0.36% -22%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 52 53 2% 48 615 49 118 0.11% 0.11% 1%