Juli

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli 2016 Konkurser jan-juli 2017 Konkurser jan-juli Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-juli 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-juli 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-juli Skillnad procent
Byggindustri 529 644 22% 91 989 94 628 0.58% 0.68% 18%
Detaljhandel 349 388 11% 54 934 54 908 0.64% 0.71% 11%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 351 296 -16% 166 981 171 072 0.21% 0.17% -18%
Partihandel 235 238 1% 40 899 40 293 0.57% 0.59% 3%
Restaurang och hotell 189 224 19% 29 149 29 775 0.65% 0.75% 16%
Transport 150 147 -2% 27 413 27 695 0.55% 0.53% -3%
Information och kommunikation 125 140 12% 53 975 55 543 0.23% 0.25% 9%
Handel med motorfordon samt service 118 109 -8% 20 014 20 549 0.59% 0.53% -10%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 107 105 -2% 21 779 22 272 0.49% 0.47% -4%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 55 71 29% 9 708 10 341 0.57% 0.69% 21%