Januari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan 2016 Konkurser jan 2017 Konkurser jan Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan 2016 (%) Konkursutsatthet * jan 2017 (%) Konkursutsatthet * jan Skillnad procent
Byggindustri 55 74 35% 91 989 94 628 0.06% 0.08% 31%
Detaljhandel 62 42 -32% 54 934 54 908 0.11% 0.08% -32%
Partihandel 32 40 25% 40 899 40 293 0.08% 0.10% 27%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 29 34 17% 166 981 171 072 0.02% 0.02% 14%
Information och kommunikation 15 30 100% 53 975 55 543 0.03% 0.05% 94%
Restaurang och hotell 18 24 33% 29 149 29 775 0.06% 0.08% 31%
Transport 17 19 12% 27 413 27 695 0.06% 0.07% 11%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 5 18 260% 21 779 22 272 0.02% 0.08% 252%
Handel med motorfordon samt service 16 14 -13% 20 014 20 549 0.08% 0.07% -15%
Utbildningsväsendet 6 11 83% 23 778 24 693 0.03% 0.04% 77%