Februari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-feb 2016 Konkurser jan-feb 2017 Konkurser jan-feb Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-feb 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-feb 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-feb Skillnad procent
Byggindustri 122 180 48% 91 989 94 628 0.13% 0.19% 43%
Detaljhandel 123 117 -5% 54 934 54 908 0.22% 0.21% -5%
Partihandel 62 76 23% 40 899 40 293 0.15% 0.19% 24%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 87 71 -18% 166 981 171 072 0.05% 0.04% -20%
Restaurang och hotell 47 65 38% 29 149 29 775 0.16% 0.22% 35%
Transport 46 40 -13% 27 413 27 695 0.17% 0.14% -14%
Information och kommunikation 34 39 15% 53 975 55 543 0.06% 0.07% 11%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 20 31 55% 21 779 22 272 0.09% 0.14% 52%
Handel med motorfordon samt service 32 27 -16% 20 014 20 549 0.16% 0.13% -18%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 19 21 11% 48 615 49 118 0.04% 0.04% 9%