December

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-dec 2016 Konkurser jan-dec 2017 Konkurser jan-dec Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-dec 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-dec 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-dec Skillnad procent
Byggindustri 953 1 046 10% 91 989 94 628 1.04% 1.11% 7%
Detaljhandel 601 634 5% 54 934 54 908 1.09% 1.15% 6%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 553 471 -15% 166 981 171 072 0.33% 0.28% -17%
Restaurang och hotell 331 394 19% 29 149 29 775 1.14% 1.32% 17%
Partihandel 376 382 2% 40 899 40 293 0.92% 0.95% 3%
Transport 231 240 4% 27 413 27 695 0.84% 0.87% 3%
Information och kommunikation 207 226 9% 53 975 55 543 0.38% 0.41% 6%
Handel med motorfordon samt service 181 191 6% 20 014 20 549 0.90% 0.93% 3%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 190 182 -4% 21 779 22 272 0.87% 0.82% -6%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 122 112 -8% 48 615 49 118 0.25% 0.23% -9%