Augusti

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-aug 2016 Konkurser jan-aug 2017 Konkurser jan-aug Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-aug 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-aug 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-aug Skillnad procent
Byggindustri 586 703 20% 91 989 94 628 0.64% 0.74% 17%
Detaljhandel 394 429 9% 54 934 54 908 0.72% 0.78% 9%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 396 318 -20% 166 981 171 072 0.24% 0.19% -22%
Partihandel 263 260 -1% 40 899 40 293 0.64% 0.65% 0%
Restaurang och hotell 205 251 22% 29 149 29 775 0.70% 0.84% 20%
Transport 164 166 1% 27 413 27 695 0.60% 0.60% 0%
Information och kommunikation 136 151 11% 53 975 55 543 0.25% 0.27% 8%
Handel med motorfordon samt service 127 121 -5% 20 014 20 549 0.63% 0.59% -7%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 120 117 -3% 21 779 22 272 0.55% 0.53% -5%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 75 80 7% 48 615 49 118 0.15% 0.16% 6%