April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2016 Konkurser jan-apr 2017 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-apr 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent
Byggindustri 307 361 18% 91 989 94 628 0.33% 0.38% 14%
Detaljhandel 219 244 11% 54 934 54 908 0.40% 0.44% 11%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 207 161 -22% 166 981 171 072 0.12% 0.09% -24%
Partihandel 130 149 15% 40 899 40 293 0.32% 0.37% 16%
Restaurang och hotell 110 136 24% 29 149 29 775 0.38% 0.46% 21%
Information och kommunikation 67 82 22% 53 975 55 543 0.12% 0.15% 19%
Transport 93 81 -13% 27 413 27 695 0.34% 0.29% -14%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 53 65 23% 21 779 22 272 0.24% 0.29% 20%
Handel med motorfordon samt service 69 56 -19% 20 014 20 549 0.34% 0.27% -21%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 31 36 16% 9 708 10 341 0.32% 0.35% 9%