Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2016 Konkurser jan-apr 2017 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-apr 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent
Byggindustri 307 361 18% 91 989 94 628 0.33% 0.38% 14%
Detaljhandel 219 244 11% 54 934 54 908 0.40% 0.44% 11%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 207 161 -22% 166 981 171 072 0.12% 0.09% -24%
Partihandel 130 149 15% 40 899 40 293 0.32% 0.37% 16%
Restaurang och hotell 110 136 24% 29 149 29 775 0.38% 0.46% 21%
Information och kommunikation 67 82 22% 53 975 55 543 0.12% 0.15% 19%
Transport 93 81 -13% 27 413 27 695 0.34% 0.29% -14%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 53 65 23% 21 779 22 272 0.24% 0.29% 20%
Handel med motorfordon samt service 69 56 -19% 20 014 20 549 0.34% 0.27% -21%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 31 36 16% 9 708 10 341 0.32% 0.35% 9%