September

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-sep 2015 Konkurser jan-sep 2016 Konkurser jan-sep Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-sep 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-sep 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-sep Skillnad procent
Byggindustri 651 667 2% 89 638 91 989 0.73% 0.73% -0%
Detaljhandel 482 442 -8% 54 899 54 934 0.88% 0.80% -8%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 395 430 9% 163 200 166 981 0.24% 0.26% 6%
Partihandel 321 292 -9% 41 170 40 899 0.78% 0.71% -8%
Restaurang och hotell 281 230 -18% 28 637 29 149 0.98% 0.79% -20%
Transport 206 173 -16% 27 489 27 413 0.75% 0.63% -16%
Information och kommunikation 161 158 -2% 52 653 53 975 0.31% 0.29% -4%
Handel med motorfordon samt service 141 135 -4% 19 620 20 014 0.72% 0.67% -6%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 128 135 5% 21 134 21 779 0.61% 0.62% 2%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 72 86 19% 47 970 48 615 0.15% 0.18% 18%