Oktober

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-okt 2015 Konkurser jan-okt 2016 Konkurser jan-okt Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-okt 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-okt 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-okt Skillnad procent
Byggindustri 712 760 7% 89 638 91 989 0.79% 0.83% 4%
Detaljhandel 541 492 -9% 54 899 54 934 0.99% 0.90% -9%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 451 469 4% 163 200 166 981 0.28% 0.28% 2%
Partihandel 357 312 -13% 41 170 40 899 0.87% 0.76% -12%
Restaurang och hotell 299 262 -12% 28 637 29 149 1.04% 0.90% -14%
Transport 231 191 -17% 27 489 27 413 0.84% 0.70% -17%
Information och kommunikation 179 170 -5% 52 653 53 975 0.34% 0.31% -7%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 142 153 8% 21 134 21 779 0.67% 0.70% 5%
Handel med motorfordon samt service 162 146 -10% 19 620 20 014 0.83% 0.73% -12%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 87 92 6% 47 970 48 615 0.18% 0.19% 4%