November

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-nov 2015 Konkurser jan-nov 2016 Konkurser jan-nov Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-nov 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-nov 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-nov Skillnad procent
Byggindustri 792 844 7% 89 638 91 989 0.88% 0.92% 4%
Detaljhandel 589 543 -8% 54 899 54 934 1.07% 0.99% -8%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 494 515 4% 163 200 166 981 0.30% 0.31% 2%
Partihandel 393 350 -11% 41 170 40 899 0.95% 0.86% -10%
Restaurang och hotell 327 295 -10% 28 637 29 149 1.14% 1.01% -11%
Transport 254 209 -18% 27 489 27 413 0.92% 0.76% -17%
Information och kommunikation 200 189 -6% 52 653 53 975 0.38% 0.35% -8%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 160 172 8% 21 134 21 779 0.76% 0.79% 4%
Handel med motorfordon samt service 182 161 -12% 19 620 20 014 0.93% 0.80% -13%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 94 106 13% 47 970 48 615 0.20% 0.22% 11%