VIKTIG INFORMATION

Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2015 Konkurser jan-mars 2016 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-mars 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent
Byggindustri 253 209 -17% 89 638 91 989 0.28% 0.23% -20%
Detaljhandel 168 174 4% 54 899 54 934 0.31% 0.32% 4%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 129 142 10% 163 200 166 981 0.08% 0.09% 8%
Partihandel 112 96 -14% 41 170 40 899 0.27% 0.23% -14%
Restaurang och hotell 100 81 -19% 28 637 29 149 0.35% 0.28% -20%
Transport 78 68 -13% 27 489 27 413 0.28% 0.25% -13%
Handel med motorfordon samt service 59 49 -17% 19 620 20 014 0.30% 0.24% -19%
Information och kommunikation 64 48 -25% 52 653 53 975 0.12% 0.09% -27%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 49 35 -29% 21 134 21 779 0.23% 0.16% -31%
Enheter för kultur, nöje och fritid 23 27 17% 50 630 52 130 0.05% 0.05% 14%