Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2015 Konkurser jan-mars 2016 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-mars 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent
Byggindustri 253 209 -17% 89 638 91 989 0.28% 0.23% -20%
Detaljhandel 168 174 4% 54 899 54 934 0.31% 0.32% 4%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 129 142 10% 163 200 166 981 0.08% 0.09% 8%
Partihandel 112 96 -14% 41 170 40 899 0.27% 0.23% -14%
Restaurang och hotell 100 81 -19% 28 637 29 149 0.35% 0.28% -20%
Transport 78 68 -13% 27 489 27 413 0.28% 0.25% -13%
Handel med motorfordon samt service 59 49 -17% 19 620 20 014 0.30% 0.24% -19%
Information och kommunikation 64 48 -25% 52 653 53 975 0.12% 0.09% -27%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 49 35 -29% 21 134 21 779 0.23% 0.16% -31%
Enheter för kultur, nöje och fritid 23 27 17% 50 630 52 130 0.05% 0.05% 14%