Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2015 Konkurser jan-maj 2016 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-maj 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent
Byggindustri 393 393 0 % 89 638 91 989 0.44% 0.43% -3%
Detaljhandel 274 264 -4% 54 899 54 934 0.50% 0.48% -4%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 239 249 4% 163 200 166 981 0.15% 0.15% 2%
Partihandel 204 164 -20% 41 170 40 899 0.50% 0.40% -19%
Restaurang och hotell 161 141 -12% 28 637 29 149 0.56% 0.48% -14%
Transport 129 119 -8% 27 489 27 413 0.47% 0.43% -7%
Information och kommunikation 104 94 -10% 52 653 53 975 0.20% 0.17% -12%
Handel med motorfordon samt service 87 92 6% 19 620 20 014 0.44% 0.46% 4%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 78 74 -5% 21 134 21 779 0.37% 0.34% -8%
Enheter för kultur, nöje och fritid 40 53 33% 50 630 52 130 0.08% 0.10% 29%