Juni

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juni 2015 Konkurser jan-juni 2016 Konkurser jan-juni Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-juni 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-juni 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-juni Skillnad procent
Byggindustri 487 478 -2% 89 638 91 989 0.54% 0.52% -4%
Detaljhandel 346 311 -10% 54 899 54 934 0.63% 0.57% -10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 294 305 4% 163 200 166 981 0.18% 0.18% 1%
Partihandel 245 201 -18% 41 170 40 899 0.60% 0.49% -17%
Restaurang och hotell 204 170 -17% 28 637 29 149 0.71% 0.58% -18%
Transport 159 137 -14% 27 489 27 413 0.58% 0.50% -14%
Information och kommunikation 120 113 -6% 52 653 53 975 0.23% 0.21% -8%
Handel med motorfordon samt service 100 109 9% 19 620 20 014 0.51% 0.54% 7%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 92 91 -1% 21 134 21 779 0.44% 0.42% -4%
Enheter för kultur, nöje och fritid 51 62 22% 50 630 52 130 0.10% 0.12% 18%