Juli

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli 2015 Konkurser jan-juli 2016 Konkurser jan-juli Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-juli 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-juli 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-juli Skillnad procent
Byggindustri 527 529 0% 89 638 91 989 0.59% 0.58% -2%
Detaljhandel 386 348 -10% 54 899 54 934 0.70% 0.63% -10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 331 347 5% 163 200 166 981 0.20% 0.21% 2%
Partihandel 280 234 -16% 41 170 40 899 0.68% 0.57% -16%
Restaurang och hotell 236 188 -20% 28 637 29 149 0.82% 0.64% -22%
Transport 177 148 -16% 27 489 27 413 0.64% 0.54% -16%
Information och kommunikation 133 123 -8% 52 653 53 975 0.25% 0.23% -10%
Handel med motorfordon samt service 115 117 2% 19 620 20 014 0.59% 0.58% -0%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 107 105 -2% 21 134 21 779 0.51% 0.48% -5%
Kreditinstitut och försäkringsbolag m. m. 49 68 39% 18 161 21 024 0.27% 0.32% 20%