Januari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan 2015 Konkurser jan 2016 Konkurser jan Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan 2015 (%) Konkursutsatthet * jan 2016 (%) Konkursutsatthet * jan Skillnad procent
Detaljhandel 55 62 13% 54 899 54 934 0.10% 0.11% 13%
Byggindustri 73 55 -25% 89 638 91 989 0.08% 0.06% -27%
Partihandel 29 31 7% 41 170 40 899 0.07% 0.08% 8%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 36 31 -14% 163 200 166 981 0.02% 0.02% -16%
Transport 22 17 -23% 27 489 27 413 0.08% 0.06% -23%
Restaurang och hotell 34 17 -50% 28 637 29 149 0.12% 0.06% -51%
Handel med motorfordon samt service 17 16 -6% 19 620 20 014 0.09% 0.08% -8%
Information och kommunikation 25 14 -44% 52 653 53 975 0.05% 0.03% -45%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 11 10 -9% 9 414 9 708 0.12% 0.10% -12%
Kreditinstitut och försäkringsbolag m. m. 3 9 200% 18 161 21 024 0.02% 0.04% 159%