Februari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-feb 2015 Konkurser jan-feb 2016 Konkurser jan-feb Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-feb 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-feb 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-feb Skillnad procent
Byggindustri 153 123 -20% 89 638 91 989 0.17% 0.13% -22%
Detaljhandel 109 121 11% 54 899 54 934 0.20% 0.22% 11%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 76 87 14% 163 200 166 981 0.05% 0.05% 12%
Partihandel 77 60 -22% 41 170 40 899 0.19% 0.15% -22%
Restaurang och hotell 70 47 -33% 28 637 29 149 0.24% 0.16% -34%
Transport 49 46 -6% 27 489 27 413 0.18% 0.17% -6%
Information och kommunikation 43 34 -21% 52 653 53 975 0.08% 0.06% -23%
Handel med motorfordon samt service 33 33 0 % 19 620 20 014 0.17% 0.16% -2%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 36 20 -44% 21 134 21 779 0.17% 0.09% -46%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 11 19 73% 47 970 48 615 0.02% 0.04% 70%