December

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-dec 2015 Konkurser jan-dec 2016 Konkurser jan-dec Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-dec 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-dec 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-dec Skillnad procent
Byggindustri 866 950 10% 89 638 91 989 0.97% 1.03% 7%
Detaljhandel 644 601 -7% 54 899 54 934 1.17% 1.09% -7%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 534 553 4% 163 200 166 981 0.33% 0.33% 1%
Partihandel 438 375 -14% 41 170 40 899 1.06% 0.92% -14%
Restaurang och hotell 356 330 -7% 28 637 29 149 1.24% 1.13% -9%
Transport 281 231 -18% 27 489 27 413 1.02% 0.84% -18%
Information och kommunikation 212 207 -2% 52 653 53 975 0.40% 0.38% -5%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 171 190 11% 21 134 21 779 0.81% 0.87% 8%
Handel med motorfordon samt service 201 181 -10% 19 620 20 014 1.02% 0.90% -12%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 102 122 20% 47 970 48 615 0.21% 0.25% 18%