Augusti

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-aug 2015 Konkurser jan-aug 2016 Konkurser jan-aug Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-aug 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-aug 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-aug Skillnad procent
Byggindustri 583 585 0% 89 638 91 989 0.65% 0.64% -2%
Detaljhandel 432 394 -9% 54 899 54 934 0.79% 0.72% -9%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 355 394 11% 163 200 166 981 0.22% 0.24% 8%
Partihandel 301 263 -13% 41 170 40 899 0.73% 0.64% -12%
Restaurang och hotell 255 205 -20% 28 637 29 149 0.89% 0.70% -21%
Transport 195 164 -16% 27 489 27 413 0.71% 0.60% -16%
Information och kommunikation 150 136 -9% 52 653 53 975 0.28% 0.25% -12%
Handel med motorfordon samt service 125 127 2% 19 620 20 014 0.64% 0.63% -0%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 117 120 3% 21 134 21 779 0.55% 0.55% -0%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 67 73 9% 47 970 48 615 0.14% 0.15% 8%