September

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-sep 2014 Konkurser jan-sep 2015 Konkurser jan-sep Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-sep 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-sep 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-sep Skillnad procent
Byggindustri 767 651 -15% 87 697 89 638 0.87% 0.73% -17%
Detaljhandel 498 479 -4% 54 778 54 899 0.91% 0.87% -4%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 433 395 -9% 159 479 163 200 0.27% 0.24% -11%
Partihandel 361 318 -12% 41 438 41 170 0.87% 0.77% -11%
Restaurang och hotell 262 281 7% 28 065 28 637 0.93% 0.98% 5%
Transport 211 206 -2% 27 623 27 489 0.76% 0.75% -2%
Information och kommunikation 149 160 7% 51 229 52 653 0.29% 0.30% 4%
Handel med motorfordon samt service 141 139 -1% 19 345 19 620 0.73% 0.71% -3%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 161 128 -20% 20 513 21 134 0.78% 0.61% -23%
Fastighetsverksamhet 91 77 -15% 48 960 50 797 0.19% 0.15% -18%