Oktober

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-okt 2014 Konkurser jan-okt 2015 Konkurser jan-okt Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-okt 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-okt 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-okt Skillnad procent
Byggindustri 854 709 -17% 87 697 89 638 0.97% 0.79% -19%
Detaljhandel 547 540 -1% 54 778 54 899 1.00% 0.98% -1%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 491 451 -8% 159 479 163 200 0.31% 0.28% -10%
Partihandel 400 356 -11% 41 438 41 170 0.97% 0.86% -10%
Restaurang och hotell 300 299 -0% 28 065 28 637 1.07% 1.04% -2%
Transport 240 231 -4% 27 623 27 489 0.87% 0.84% -3%
Information och kommunikation 167 176 5% 51 229 52 653 0.33% 0.33% 3%
Handel med motorfordon samt service 159 161 1% 19 345 19 620 0.82% 0.82% -0%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 177 142 -20% 20 513 21 134 0.86% 0.67% -22%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 109 87 -20% 47 270 47 970 0.23% 0.18% -21%