November

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-nov 2014 Konkurser jan-nov 2015 Konkurser jan-nov Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-nov 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-nov 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-nov Skillnad procent
Byggindustri 952 792 -17% 87 697 89 638 1.09% 0.88% -19%
Detaljhandel 618 589 -5% 54 778 54 899 1.13% 1.07% -5%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 542 494 -9% 159 479 163 200 0.34% 0.30% -11%
Partihandel 445 392 -12% 41 438 41 170 1.07% 0.95% -11%
Restaurang och hotell 342 327 -4% 28 065 28 637 1.22% 1.14% -6%
Transport 267 254 -5% 27 623 27 489 0.97% 0.92% -4%
Information och kommunikation 182 200 10% 51 229 52 653 0.36% 0.38% 7%
Handel med motorfordon samt service 181 181 0 % 19 345 19 620 0.94% 0.92% -1%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 188 160 -15% 20 513 21 134 0.92% 0.76% -17%
Fastighetsverksamhet 124 96 -23% 48 960 50 797 0.25% 0.19% -25%