Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2014 Konkurser jan-maj 2015 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-maj 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent
Byggindustri 478 390 -18% 87 697 89 638 0.55% 0.44% -20%
Detaljhandel 309 276 -11% 54 778 54 899 0.56% 0.50% -11%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 251 239 -5% 159 479 163 200 0.16% 0.15% -7%
Partihandel 236 203 -14% 41 438 41 170 0.57% 0.49% -13%
Restaurang och hotell 147 161 10% 28 065 28 637 0.52% 0.56% 7%
Transport 127 129 2% 27 623 27 489 0.46% 0.47% 2%
Information och kommunikation 81 103 27% 51 229 52 653 0.16% 0.20% 24%
Handel med motorfordon samt service 82 87 6% 19 345 19 620 0.42% 0.44% 5%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 97 79 -19% 20 513 21 134 0.47% 0.37% -21%
Fastighetsverksamhet 64 53 -17% 48 960 50 797 0.13% 0.10% -20%