Juni

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juni 2014 Konkurser jan-juni 2015 Konkurser jan-juni Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-juni 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-juni 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-juni Skillnad procent
Byggindustri 568 480 -15% 87 697 89 638 0.65% 0.54% -17%
Detaljhandel 367 347 -5% 54 778 54 899 0.67% 0.63% -6%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 313 289 -8% 159 479 163 200 0.20% 0.18% -10%
Partihandel 285 244 -14% 41 438 41 170 0.69% 0.59% -14%
Restaurang och hotell 175 204 17% 28 065 28 637 0.62% 0.71% 14%
Transport 155 158 2% 27 623 27 489 0.56% 0.57% 2%
Information och kommunikation 104 120 15% 51 229 52 653 0.20% 0.23% 12%
Handel med motorfordon samt service 99 100 1% 19 345 19 620 0.51% 0.51% -0%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 120 92 -23% 20 513 21 134 0.58% 0.44% -26%
Fastighetsverksamhet 74 62 -16% 48 960 50 797 0.15% 0.12% -19%