Juli

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli 2014 Konkurser jan-juli 2015 Konkurser jan-juli Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-juli 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-juli 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-juli Skillnad procent
Byggindustri 641 527 -18% 87 697 89 638 0.73% 0.59% -20%
Detaljhandel 412 388 -6% 54 778 54 899 0.75% 0.71% -6%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 354 331 -6% 159 479 163 200 0.22% 0.20% -9%
Partihandel 311 280 -10% 41 438 41 170 0.75% 0.68% -9%
Restaurang och hotell 199 236 19% 28 065 28 637 0.71% 0.82% 16%
Transport 179 177 -1% 27 623 27 489 0.65% 0.64% -1%
Information och kommunikation 114 133 17% 51 229 52 653 0.22% 0.25% 14%
Handel med motorfordon samt service 113 115 2% 19 345 19 620 0.58% 0.59% 0%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 132 108 -18% 20 513 21 134 0.64% 0.51% -21%
Fastighetsverksamhet 82 66 -20% 48 960 50 797 0.17% 0.13% -22%