Januari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan 2014 Konkurser jan 2015 Konkurser jan Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan 2014 (%) Konkursutsatthet * jan 2015 (%) Konkursutsatthet * jan Skillnad procent
Byggindustri 110 72 -35% 87 697 89 638 0.13% 0.08% -36%
Detaljhandel 49 54 10% 54 778 54 899 0.09% 0.10% 10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 52 37 -29% 159 479 163 200 0.03% 0.02% -30%
Restaurang och hotell 33 33 0 % 28 065 28 637 0.12% 0.12% -2%
Partihandel 46 30 -35% 41 438 41 170 0.11% 0.07% -34%
Information och kommunikation 15 25 67% 51 229 52 653 0.03% 0.05% 62%
Transport 25 22 -12% 27 623 27 489 0.09% 0.08% -12%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 24 19 -21% 20 513 21 134 0.12% 0.09% -23%
Handel med motorfordon samt service 18 17 -6% 19 345 19 620 0.09% 0.09% -7%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 10 11 10% 9 198 9 414 0.11% 0.12% 7%