Februari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-feb 2014 Konkurser jan-feb 2015 Konkurser jan-feb Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-feb 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-feb 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-feb Skillnad procent
Byggindustri 201 151 -25% 87 697 89 638 0.23% 0.17% -27%
Detaljhandel 132 109 -17% 54 778 54 899 0.24% 0.20% -18%
Partihandel 98 78 -20% 41 438 41 170 0.24% 0.19% -20%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 88 76 -14% 159 479 163 200 0.06% 0.05% -16%
Restaurang och hotell 66 70 6% 28 065 28 637 0.24% 0.24% 4%
Transport 51 49 -4% 27 623 27 489 0.18% 0.18% -3%
Information och kommunikation 29 43 48% 51 229 52 653 0.06% 0.08% 44%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 42 36 -14% 20 513 21 134 0.20% 0.17% -17%
Handel med motorfordon samt service 35 33 -6% 19 345 19 620 0.18% 0.17% -7%
Fastighetsverksamhet 20 20 0 % 48 960 50 797 0.04% 0.04% -4%