December

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-dec 2014 Konkurser jan-dec 2015 Konkurser jan-dec Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-dec 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-dec 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-dec Skillnad procent
Byggindustri 1 035 866 -16% 87 697 89 638 1.18% 0.97% -18%
Detaljhandel 674 644 -4% 54 778 54 899 1.23% 1.17% -5%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 582 535 -8% 159 479 163 200 0.36% 0.33% -10%
Partihandel 486 439 -10% 41 438 41 170 1.17% 1.07% -9%
Restaurang och hotell 374 357 -5% 28 065 28 637 1.33% 1.25% -6%
Transport 292 281 -4% 27 623 27 489 1.06% 1.02% -3%
Information och kommunikation 205 212 3% 51 229 52 653 0.40% 0.40% 1%
Handel med motorfordon samt service 204 201 -1% 19 345 19 620 1.05% 1.02% -3%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 199 171 -14% 20 513 21 134 0.97% 0.81% -17%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 127 102 -20% 47 270 47 970 0.27% 0.21% -21%