Augusti

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-aug 2014 Konkurser jan-aug 2015 Konkurser jan-aug Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-aug 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-aug 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-aug Skillnad procent
Byggindustri 700 584 -17% 87 697 89 638 0.80% 0.65% -18%
Detaljhandel 454 433 -5% 54 778 54 899 0.83% 0.79% -5%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 387 352 -9% 159 479 163 200 0.24% 0.22% -11%
Partihandel 337 301 -11% 41 438 41 170 0.81% 0.73% -10%
Restaurang och hotell 231 255 10% 28 065 28 637 0.82% 0.89% 8%
Transport 190 193 2% 27 623 27 489 0.69% 0.70% 2%
Information och kommunikation 130 149 15% 51 229 52 653 0.25% 0.28% 12%
Handel med motorfordon samt service 123 125 2% 19 345 19 620 0.64% 0.64% 0%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 145 118 -19% 20 513 21 134 0.71% 0.56% -21%
Fastighetsverksamhet 87 73 -16% 48 960 50 797 0.18% 0.14% -19%