Driftinformation

Här finner du information om planerade stopp för utveckling och underhåll i UCs system. 

Vår målsättning är att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och lösningar. För att säkerställa en stabil drift, ökad tillgänglighet och bättre kapacitet krävs kontinuerlig utveckling och underhåll av våra informationssystem.

Operating information

Here you will find information about planned stops for development and maintenance in UC's system.

Our goal is to constantly develop and improve our services and solutions. To ensure stable operation, increased availability and better capacity, continuous development and maintenance of our information systems is required.

2024

Starttid Sluttid
2024-01-17 22:00 2024-01-18 04:00
2024-02-09 22:00

2024-02-10 00:00

2024-02-10 22:00

2024-02-11 06:00

2024-02-21 22:00

2024-02-22 04:00

2024-03-10 22:00

2024-03-11 06:00

2024-03-23 22:00

2024-03-24 06:00

2024-03-20 22:00

2024-03-21 04:00

2024-04-17 22:00

2024-04-18 04:00

2024-05-15 22:00

2024-05-16 04:00

2024-05-18 22:00

2024-05-19 06:00

2024-06-02 22:00

2024-06-03 06:00

2024-06-12 22:00

2024-06-13 04:00

2024-08-21 22:00

2024-08-22 04:00

2024-09-08 22:00

2024-09-09 06:00

2024-09-14 22:00

2024-09-15 06:00

2024-09-18 22:00

2024-09-19 04:00

2024-10-16 22:00

2024-10-17 04:00

2024-10-19 22:00

2024-10-20 06:00

2024-11-16 22:00

2024-11-17 06:00

2024-11-13 22:00

2024-11-14 04:00

2024-12-11 22:00

2024-12-12 04:00

2024-12-15 22:00

2024-12-16 06:00

   

 

Störningar i system

För att utföra vissa tekniska åtgärder är det nödvändigt att under kortare perioder, helt eller delvis, stänga ner våra system. Vi är medvetna om att detta kan innebära vissa störningar för er som kund. Därför kommer all planerad service och underhåll att ske nattetid mellan kl 22:00-06:00 svensk tid. Tiderna som anges är maximal nedtid. Målsättningen är alltid att den faktiska driftsstoppstiden ska vara så kort som möjligt.

Utveckling och underhåll

Två olika händelser kräver nedtagning av systemen, utveckling och service.

 

System disturbances

In order to carry out certain technical measures, it is necessary for shorter periods, in whole or in part, to shut down our systems. We are aware that this may cause certain disturbances for you as a customer. Therefore, all planned service and maintenance will take place at night between 22:00-06:00 Swedish time. Times listed are maximum downtime. The objective is always that the actual downtime should be as short as possible.

Development and maintenance

Two different events require systems takedown, development and service.

 

 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, skicka ett e-post till servicedesk@uc.se eller
ring oss på 08-670 90 00.