Företagsvärdering

När du behöver dagsaktuellt värde på ett företag

Två killar värderar ett företag

Behöver du värdera ditt företag? Eller har du behov av att kontrollera värdet på ett annat företag? Det finns många tillfällen då du har stor hjälp av en oberoende bedömning av ett företags värde:

 • När du behöver ett genomarbetat beslutsunderlag
 • När du behöver ett företags konkreta totalvärde samt värde per aktie
 • När du ska jämföra ditt företag med konkurrenter

 

Med vår företagsvärdering får du en manuell, pålitlig och oberoende bedömning av värdet på ett företag — ditt eget eller andras.

Vi hjälper dig med högkvalitativa företagsvärderingar av aktiebolag men även övriga juridiska personer samt enskilda näringsverksamheter kan värderas i mån av tillgång till bokslut. Värdering av koncern kan utföras enbart då koncernbokslut finns tillgängligt.

Vi utgår från tio års bokslutshistorik men kan även ta hänsyn till bokslut som ännu inte registrerats. Därutöver kan hänsyn tas till nya affärer som företaget gjort eller dolda värden i fastigheter eller maskiner. Värderingen kan utföras för ditt företag, en konkurrent eller ett företag som du funderar på att köpa.

UC Företagsvärdering

Premium

Passar när du snabbt vill ha ett indikativt aktievärde på ett aktiebolag.

 • Aktievärde
 • Värderingen bygger på vad bolaget och branschen har presterat historiskt
 • Analysen produceras baserat på att nedanstående kriterier är uppfyllda och levererar ett automatiskt värde utifrån UCs värderingsmodell Premium (RIV).
 • Se exempel (pdf)

Krav som måste uppfyllas för värdering:

 • Aktiebolag med minst hos Bolagsverket 3 registrerade bokslut
 • Senast inlämnat bokslut får inte vara äldre än 24 månader
 • Aktivt företag med positivt justerat eget kapital för alla år
 • Viss omsättning för senaste tre åren
 • Riskklassat av UC
 • Entydig bokslutshistorik för att möjliggöra framtidsprognoser

 


Pris: 6 995 kr

Beställ

UC Företagsvärdering

Fundamenta

Passar när en delägare ska köpas ut, när du fått ett uppköpsanbud eller när generationsskifte ska göras.

 • Kassaflödesvärdering (DCF) marknadens mest etablerade värderingsmodell.
 • Utförs av erfaren analytiker i dialog med dig.
 • Möjlighet för dig att bidra med intern information om bolaget och dess utvecklingspotential.
 • Preliminärt bokslut kan inkluderas i analysen.
 • Analysen levereras normalt inom 5 arbetsdagar

Se exempel (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 Pris: 9 995 kr

Beställ

UC Företagsvärdering

Exklusiv

Fundamenta med genomgång av analytiker. Utöver Fundamenta ingår även:

 • Preliminärt bokslut kan inkluderas i analysen.
 • 120 minuters genomgång och rådgivning av analytiker med dig (och övriga intressenter om så önskas).
 • Analytikern utför de simuleringssteg som du önskar utvärdera i olika framtids scenario.
 • Analysen levereras normalt inom 5 arbetsdagar
 • Vi kan även värdera andra bolagsformer än aktiebolag, kontakta oss för mer detaljer

 

 

 

 

 

 

 Pris: 14 995 kr

Beställ

Frågor och svar

Det finns alltid frågor om hur man värderar företag. Vi har därför samlat de mest förekommande frågorna nedan men vi har även en hel FAQ-bank här.

Vad kostar en företagsvärdering?
Från 6 995 kr värderas valfritt aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma eller koncern.

Vad ingår i en företagsvärdering?

 • Marknadens bästa och mest prisvärda företagsvärdering
 • Företaget jämförs med en utvald och redovisad branschpopulation
 • Värderingsrapport på svenska eller engelska
 • Resultat- och balansräkning samt viktiga nyckeltal
 • Totalvärde på företaget samt pris per aktie

Kan man värdera vilket företag som helst?
Absolut, det behöver nödvändigtvis inte vara ditt företag, det kan även vara en konkurrent eller ett företag som du funderar på att köpa. Det viktiga är att det finns tillgång till finansiell historik, vilket det gör för alla aktiebolag med verksamhet som sträcker sig längre än ett räkenskapsår.

Vem utför företagsvärderingen?
Värderingen utförs och levereras av UC som årligen utför över 2.000 värderingar per år av företag i hela Sverige och av alla storlekar.

Hur lång tid tar det för er att leverera en företagsvärdering?
Exklusiva manuella värderingar levereras normalt inom 5-10 arbetsdagar. Den maskinella premiumvärderingen levereras inom 1-2 arbetsdagar. För snabbare leverans erbjuder vi även så kallade expressleveranser vilket oftast innebär att värderingen kan levereras redan samma dag. Kontakta oss så berättar vi mer om de olika alternativen. 

Vad kan en företagsvärdering användas till?

 • Köp och försäljning av företag
 • Som underlag visavi banken för t.ex. utökad kreditfacilitet
 • Arvs- och generationsskifte
 • Bodelning
 • Skatte- och taxeringsärenden
 • Förändring av delägarskap
 • Införande av incitamentprogram
 • Tvångsinlösen av aktier
 • Utvärdering av olika strategiska alternativ
 • Värderingen kan utföras oavsett om det är ditt företag, en konkurrents företag eller ett företag som du funderar på att köpa. 
Läs mer Stäng

Kontakta mig

Värdera företag

När är företagsvärdering bra?

Våra analytiker kan ta fram fyra rapporter som är perfekta att använda som underlag vid många situationer:

 • Köp och försäljning av företag
 • Utvärdering av olika strategiska alternativ
 • Arvs- och generationsskifte
 • Bodelning
 • Skatte- och taxeringsärenden
 • Försäkringsärenden
 • Förändring av delägarskap
 • Införande av incitamentprogram
 • Tvångsinlösen av aktier

Kontakta vår expert

Sidon Benjaminsson

Sidon Benjaminsson

Analytiker

Sidon har i 30 år haft fokus på utveckling av tjänster och produkter inom affärsinformation. De senaste åren har han utvecklat modeller för företagsanalys ur ett värderingsperspektiv, med många värderingsuppdrag, både i Sverige och internationellt. Privat blir det mycket musik och gymträning. Sidons stora husguru är David Bowie.
08-586 136 16 sidon.benjaminsson@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 hej@uc.se