UC.se mobil
UC Bostadsvärdering
Oberoende bostadsvärdering online
Bild

Bostadsvärdering

Oberoende Bostadsvärdering Online

UC Bostadsvärdering AB hjälper företag med statistiska tjänster för värdering av landets småhus och borätter. Bolaget ingår i UC-koncernen sedan början av 2013 och hette tidigare Ljungquist Information AB.

Vi är en av de äldsta och mest etablerade aktörerna på marknaden gällande statistiska värderingar av bostäder. Vi erbjuder automatiserade värderingstjänster för bostadsvärderingar som levereras via internet. Vi har information om ca ca 3,5 miljoner villor, fritidshus och bostadsrätter.

Förutom värderingstjänster levererar vi även avancerade analyser av större objektsinnehav samt statistik över prisutvecklingen. Bolagets kunder utgörs huvudsakligen av banker, värderingsföretag, fastighetsbolag och fastighetsmäklare som verkar på den svenska marknaden.


Våra tjänster

Statistiska värderingar online

Vi levererar värderingarna huvudsakligen på två olika sätt: Via vår portal där man efter inloggning kan göra en värdering och få resultatet på bildskärmen, eller som ett värdeutlåtande i PDF-format för utskrift. Vi kan även leverera värderingen i form av en maskin till maskin-koppling mellan vårt och kundens system.

Stockvärderingar

Vi kan även utföra värderingar av ett större antal objekt, så kallade stockvärderingar. Våra system är uppsatta för att göra enstaka eller regelbundet återkommande stockvärderingar.

Komplett bostadsrättsregister

Sverige saknar ett offentligt bostadsrättsregister. Regeringen har nyligen beslutat att inte heller föreslå att ett sådant inrättas. Vi har därför under de senaste åren byggt upp ett komplett register gällande bostadsrätter. Det är marknadens bästa register med komplett information om bostadsrättsföreningars ekonomi, fastigheter och ingående lägenheter.

Specialtjänster

Vi har utvecklat en rad specialprodukter anpassade för olika ändamål. Ett exempel är:
• Specialutvecklad tjänst anpassad för aktörer som arbetar med bolåneförmedling.

Avancerade analyser och statistik

Med hjälp av våra stora informationsmängder gällande bostadsmarknaden kan vi hjälpa till att göra avancerade analyser och statistik av större objektsinnehav.

Kontakta mig, jag vill veta mer!