Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Vi är nu ett ”Great Place to Work”!

2020-10-22

Jag är så glad att idag få dela med mig av den stora nyheten att vi på UC i Sverige och Asiakastieto i Finland har blivit certifierade som ett ”Great Place to Work”. Certifieringen är ett kvitto på att det kulturarbete vi gjort inom vår koncern Enento Group verkligen har fungerat.  

Under de senaste två åren har vi jobbat tillsammans, tvärfunktionellt, med att stärka vår företagskultur och med ambitionen att ta fram en gemensam värdegrund. Dels för att integrera de lokala bolagen i vårt gemensamma moderbolag, Enento Group, men även för att skapa en ny gemensam nordisk kultur utan arv från tidigare bolag.  

Det är så roligt att se att allt vi nu hittills skapat tillsammans verkligen har lönat sig. Givetvis är det här ett pågående internt arbete som bara fortsätter och jag ser certifieringen som att vi har uppnått en viktig milstolpe längs vägen. 

Vad har vi gjort för att bli certifierade?  

Som jag har varit inne på så har vi lagt mycket tid och kraft här. Vi har involverat alla anställda inom Enento Group i att ta fram nya värdeord samt att vi gemensamt har satt vår koncernstrategi -och mål som vi nu löpande följer och kopplar vårt dagliga arbete mot.    

Vi har även, med anledning av den pågående pandemin och det faktum att våra anställda jobbar hemifrån sedan i mars, fått ställa om hur vi samarbetar och testar hela tiden nya arbetssätt för att få alla att känna sig inkluderade. Ett fantastiskt exempel på detta är när 420 anställa samlades digitalt en eftermiddag och i grupper spelade ett digitalt spel som handlade om just våra värdeord och strategi. Det blev en rolig eftermiddag som jag vet uppskattades av många.  

Om Great Place to Work 

Great Place to Work utser årligen Europas bästa arbetsplatser. För att bli certifierade måste ett företag erhålla ett Trust Index-resultat på minst 70 % samt skicka in en brief kring vårt kulturarbete.  
Du kan läsa mer på
 https://www.greatplacetowork.se/