Bättre beslut med rätt underlag

Rätt beslutsunderlag för säkrare affärer

UC erbjuder ett stort utbud av lösningar där korrekt data är grunden för viktiga affärsbeslut. Låt oss hjälpa dig till bättre affärer genom en mängd olika sorters affärs- och kredittjänster.

Kontakta oss

Använd kreditupplysningen för att fatta säkrare beslut

För trygga beslut behöver du beslutsunderlag som hjälper dig förstå vem du gör affärer med

Våra skräddarsydda kreditinformationslösningar hjälper ditt företag att växa på ett hållbart sätt, och välja kunder och affärspartners som är mest förenliga med din risktolerans och affärsstrategi.

Med UCs marknadsledande lösningar för kreditriskhantering och riskbedömning får du insikter om dina konsument- och företagskunder genom hela kreditprocessen. Genom att automatisera din riskhantering kan du förutse och hantera dina risker på ett säkert och effektivt sätt, bevaka din kreditportfölj och undvika uteblivna betalningar.

Fler insikter och tryggare beslut med säkra värderingsverktyg

Optimera beslutsprocessen med våra digitala tjänster för företagsvärdering och bostadsinformation

Står du inför utmaningen att göra kostnadsbesparingar och förbättra intäktsströmmar, stundande förhandlingar eller ett förvärv? Med en exakt företagsvärdering med kvalitetssäkrad information får du en objektiv bedömning av ett företags ekonomiska värde som kan vara extra viktigt när du vill optimera strategier för framtida tillväxt eller locka investerare. 

Behöver ditt företag göra en bostadsvärdering av ett eller fler objekt? Genom våra digitala lösningar hjälper vi dig till exakt information om bostadens ekonomiska värde. Det underlättar när du vill minimera osäkerheten i dina affärer eller veta hur väl en bostad presterar på marknaden.

 

Vill du minimera dina risker och undvika onödiga kreditförluster?

Då bör du bevaka både befintliga och nya kunder, leverantörer och samarbetspartners

De flesta kreditförluster ett företag möter rör kunder man tror sig känna väl. Många tror att om en kund har skött sina betalningar en längre period, så kommer de fortsätta göra det i framtiden.

Verkligheten ser dock annorlunda ut. Ett företags ekonomiska situation och beteende kan ändras över tid. Därför är det viktigt att hålla koll och noga bedöma riskerna för att undvika kreditförluster. På UC hjälper vi dig att bevaka de händelser som är relevanta för just dig och din verksamhet.

Vi erbjuder lösningar inom

Kontrollera din kunds kreditvärdighet på ett enkelt och smidigt sätt

UC tillhandahåller kreditupplysningar på företag och privatpersoner. Vi erbjuder olika lösningar baserat på dina behov, allt ifrån enstaka upplysningar till integrerade och automatiserade helhetslösningar med dina egna system.

Personupplysningar
Passar dig som vill göra en ekonomisk bedömning av privatpersoner för till exempel kreditavtal, borgensåtaganden eller hyresavtal. Med hjälp av vårt unika kreditregister som uppdatras dagligen har du tillgång till samma information som hela kreditsverige. 

Företagsupplysningar
Passar dig som vill kontrollera dina kunders kreditvärdighet och sannolikheten för att du ska kunna få betalt. Du får tillgång till vår uppskattade riskklass och riskprognos samt UCs välkända trafikljus som ger dig en tydlig indikation om du bör säga ja eller inte till en kund. Vi erbjuder också en tilläggstjänst för att förhindra bedrägerier som du kan får tillgång till när du köper vår mest omfattande företagsupplysning.

22457

Få snabbt reda på dina kunders kreditvärdighet

Vill du göra kvalificerade och snabba riskbedömningar för dina företags- eller konsumentkunder? Med UCs unika scoringmodeller får du objektiva och datadrivna riskbedömningar så att du bättre kan förutse och hantera kreditrisker. Modellerna är baserade på all information i UCs kreditupplysningar på personer och företag.

Vi kan hjälpa dig med allt från jämförelser av historisk data till att utveckla nya prediktiva modeller, och erbjuder även skräddarsydda scoringmodeller, branschscore och riskscore på portföljnivå. På så sätt kan du optimera ditt kreditregelverk och få tidiga varningar som gör att du kan fatta beslut om hantering i kravkedjan. 

22462

Bevaka dina affärskontakter och få koll på riskexponeringen i din portfölj

Vill du effektivisera din köpprocess och minska manuell hantering av återköp av befintliga kunder? Vi erbjuder flera tjänster för kredituppföljning av din kundstock som ger dig tillgång till all offentlig information som finns om dina affärskontakter. Är du intresserad av indikationer och kontroll över eventuella kreditregister i din portfölj kan du använda dig av vår riskprognos och riskklass.

Automatisera dina processer och håll koll på din portföljs riskexponering genom att integrera informationen i dina egna system via API eller XML-filer. Du kan även välja att hantera din kredituppföljning genom ett webbaserat verktyg eller via e-post när ny information tillkommit på dina bevakade kunder och affärskontakter. Du kan också få dagliga uppdateringar om vilka företag som gått i konkurs, likviderats eller ansökt om rekonstruktion via filleverans, strukturerad efter bransch eller område.

Vi hjälper dig också att bevaka händelser som sker i utländska företag. Utöver svenska bolag kan du även bevaka danska, finska, norska och utvalda europeiska företag.

12636

Framtidssäkrade affärsbeslut: UCs tjänster för värdering och bostadsinformation

Våra digitala tjänster förser dig med snabb och kvalitetssäkrad information. Vi erbjuder digital bostadsinformation och företagsvärderingar.

Inom digital bostadinformation erbjuder vi BRF-tjänster där vi har marknadens bästa statistik över bostadsrätter och kan ta fram skräddarsydda rapporter utifrån dina behov. Vi erbjuder även snabb och tillförlitlig bostadsvärdering av ett eller flera objekt samt uppdaterad information om samtliga fastigheter i Sverige.

Om du behöver ett dagsaktuellt värde på ett företag kan du känna dig trygg med vår pålitliga och oberoende bedömning av värdet på ditt eller andras, företag. Vi utgår från tio års bokslutshistorik men kan även ta hänsyn till bokslut som ännu inte registrerats. Hänsyn kan också tas till nya affärer som företaget gjort eller dolda värden i fastigheter eller maskiner. Värderingen kan utföras för ditt företag, en konkurrent eller ett företag du funderar på att köpa.

22461

Våra tjänster inom området

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter