Automatiserade kreditbeslut

UCs kreditbeslut ger dig automatiskt snabba beslut

Decision-Solutions_Product-page_Round_370x370.pngMed Automatiserade Kreditbeslut får du tillgång till vår samlade databas med unik kreditinformation och kan fatta korrekta beslut. Regelverken är helt anpassningsbara efter just ditt företags kreditpolicy och går att kombineras med en mängd olika funktioner.

  • Fatta snabba, säkra och objektiva beslut med våra välutformade regelverk
  • Skräddarsys tillsammans med dig efter dina behov och riskaptit
  • Du får en säker och konsekvent kreditbedömning så inga bra affärer går förlorade
  • Tjänsterna inom automatiserade kreditbeslut är tillgängliga både via API och webbtjänst

KALP_Round_370x370_NYHET!.pngNy och förbättrad UC Hushållskalkyl

Nu får du ett ännu bättre beslutsunderlag i din kreditbedömning med vår uppdaterade Hushållskalkyl.
Att bedöma återbetalningsförmågan är en viktig del av ansvarsfull kreditgivning, en bra kontroll för att minimera risken för dig som kreditgivare och för att förhindra överskuldsättning för konsumenten.

En kvar-att-leva-på-kalkyl, KALP, är ett kraftfullt verktyg för att lyckas med att ansvarsfullt bedöma återbetalningsförmågan hos dina kunder. UC Hushållskalkyl använder information från konsumenten tillsammans med den data som vi på UC själva samlar in för att skapa en helhetsbild och en träffsäker beräkning för hur ett hushålls intäkter och utgifter ser ut per månad. 

Därför ska du använda UC Hushållskalkyl

Vi erbjuder full flexibilitet att använda flera färdiga komponenter för att ta fram den KALP som bäst motsvarar hur du vill göra din kalkyl. Varje räntesats, schablon eller beräkning kan anpassas för dig.

Om du väljer att använda UCs rekommenderade värden så behöver du inte tänka på att uppdatera räntor när marknaden ändras, att följa Konsumentverkets information om nya levnadskostnader och liknande – det tar vi hand om.

Läs mer om UC Hushållskalkyl

 

Kontakta mig

Nordic Finance berättar:

”Beslutsstödsteamet ger fantastisk service. Jag har alltid känt att vi är prioriterade.”

Karl Törner, Nordic Finance

Nordic Finance använder UCs tjänst Kreditbeslut för att automatisera sin kreditbedömning för företag.

 

 

Circle K berättar:

”UCs Beslutsstödstjänster är en ovärderlig del av vår långivningsprocess.”

Niklas Robertsson Circle K

Cirkle K använder sig av UCs beslutstödstjänster i bedömningen av sina företagskrediter.