Automatiserade kreditbeslut

UCs kreditbeslut ger dig automatiskt snabba beslut

UCs Kreditbeslut hjälper dig att fatta beslut snabbt och effektivt. Tjänsten baseras på kreditregelverk med scorekort och policyregler som utformas efter ditt företags behov. Några av fördelarna med att automatisera dina kreditbeslut:

 • Säker och konsekvent kreditbedömning
 • Snabb och flexibel hantering utan manuell handpåläggning
 • Effektiv kundhantering med snabba svar till slutkund
 • Underlag till analys av data för kontroll och optimering av regelverket
 • Enkel anslutning via webservice

PERSONBESLUT

Kreditmall Person

Olika varianter beroende på vilken typ av information och kreditvärde du vill basera din prövning på. Uppgifter från ansökningshandlingar eller från din egen reskontra kan ingå som en del i bedömningen.

 • All information i personupplysningen kan användas i kreditmallen
 • Standardkaraktär eller kundunik prägel på texterna
Kontakta oss

KVAR-ATT-LEVA-PÅ

Hushållskalkyl

Ger dig ett ”kvar-att-leva-på”-värde baserat på bland annat familjesammansättning, boendeform, barnbidrag och levnadskostnader.

 • Prisvärt verktyg för trygga kreditbeslut
 • Välj parametrar som är unika för ditt företag
 • Enkelt att ansluta och integrera i ert nya eller befintliga regelverk
Kontakta oss

FÖRETAGSBESLUT

Kreditmall Företag

Olika varianter beroende på vilken typ av information och kreditvärde du vill basera din prövning på.

 • Olika mallar för olika företagsformer eller betalningssätt
 • Kreditmallarna tar hänsyn till de flesta uppgifter som finns i en företagsupplysning
Kontakta oss

Kontakta vår expert

Catarina Nordström

Catarina Nordström

tf. Produktägare Beslutslösningar

08-670 92 24 sales@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 info@uc.se