How often and from where does UC get information?

 

UC's sources maintain the highest quality with the market's best completeness, timliness and accuracy.

UC is the only credit information agency in Sweden to have a monthly update on CSN loans and an extensive credit register with different types of given loans as well as information on misused bank accounts, mismanaged credit and mortgage loans and misused credit cards. We have a unique group register with daily monitoring and updates.

Our sources is presented in Swedish:

Uppgift Källa Uppdatering Gallring efter
Aktiebolag Bolagsverket 7 ggr/vecka  
Andra företagsformer SCB Basun 1 gg/vecka  
Anmärkningar: utslag (privatperson/företag) Kronofogden 5 ggr/vecka 36 och 60 månader
Anmärkningar: betalningsförelägganden (företag) Kronofogden 5 ggr/vecka Innevarande år + 24 månader
Anmärkningar: konkursansökningar Tingsrätt 5 ggr/vecka Innevarande år + 24 månader
Anmärkningar: restförda skatter och avgifter (privatperson/företag) Kronofogden 5 ggr/vecka 36 och 60 månader
Anmärkningar: tredskodomar (privatperson/företag) Tingsrätt 5 ggr/vecka 36 och 60 månader
Anmärkningar: Utredningsrapport och återtagningsmål (privatperson/företag) Kronofogden 5 ggr/vecka 36 och 60 månader
Arbetsställen SCB Basun 1 gg/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Beslutade arbetsgivaravgifter Skatteverket 1 gg/veckan När uppdaterad info kommer från källan
Besläktade företag UCs egna analyser 5 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Branschbevakning SKI Var 3:e månad  
Börsnoterade företag Aktiespararna.se 1 gg/månad  
Certifieringar bl.a. ISO- och EMAS Babacus AB 1 gg/ månad  
Civilstånd Skatteverket/SPAR 5 ggr/veckan När uppdaterad info kommer från källan
CSN-lån CSN 1 gg/ månad 36 månader
Ekonomisk Förvaltarskap Tingsrätten via PoIT 5 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Enskilda näringsidkare SCB BASUN 1 gg/vecka  
Fastighetstaxering Skatteverket 1 gg/år När uppdaterad info kommer från källan
Fastighetsuppgifter Lantmäteriet 5 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Företagsinteckningar Bolagsverket 5 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Företagsrekonstruktion Bolagsverket 5 ggr/vecka 60 månader
Förlorad ID-handling Egenanmäld Löpande 24 månader
Handels- och kommanditbolag:Firma, adress m.m. Bolagsverket 7 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Handels- och kommanditbolag:Nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma Bolagsverket 7 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Ärenden för registrering hos Bolagsverket Bolagsverket 7 ggr/vecka  
Juridisk person/enskild firma: namn, adress och telefonnummer SCB 1 gg/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Juridisk person/enskild firma: namn och adresser Bolagsverket 7 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Koncernstruktur Årsredovisning 5 ggr/vecka  
Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) Konkursförvaltare 5 ggr/vecka 24 månader
Konkurser och konkursförvaltare Bolagsverket, tingsrätter via PoIT 5 ggr/vecka  
Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån/ krediter) Banker kredit- och finansbolag 1 gg/månad och dagligen 12 månader
Kunglig Hovleverantör Hovlev.se Löpande När uppdaterad info kommer från källan
Luftföroreningar på näringsgrennivå SCB 1 gg/år När uppdaterad info kommer från källan
Miljösanktionsavgift Kammarkollegiet 1 gg/månad När uppdaterad info kommer från källan
Missbrukat bankkonto Banker Löpande 36 månader
Missbrukad kontokredit Banker, finansbolag och kontokortsföretag Löpande 24 månader
Misskött kredit Banker och finansbolag Löpande 36 månader
Namn och adresser på fysiska personer Skatteverket/SPAR 5 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser UCs egna beräkningar 9 ggr/år  
Näringsförbud Tingsrätt via Bolagsverket 5 ggr/vecka 36 månader (efter upphörande)
Näringsgrenstillhörighet (SNI) SCB 1 gg/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Ekonomisk Förvaltarskap Tingsrätt via PoIT 5 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Reg. för F-skatt, moms och arbetsgivare Skatteverket 5 ggr/vecka  
Revisorer i aktiebolag Bolagsverket 7 ggr/vecka  
Serveringstillstånd Folkhälsomyndigheten 5 ggr/vecka När uppdaterad info kommer från källan
Skuldsaldo Kronofogden 1 gg/vecka 24 månader
Skuldsanering (privatperson och företag) Kronofogden 5 ggr/ vecka Inledd skuldsanering gallras efter 36 mån. Beviljad skuldsanering gallras efter 60 mån från dagen då skuldsaneringen inleddes och 36 mån för skuldsanering som företagare eller till dess betalplanen löper ut.
Styrelse, VD mm i aktiebolag Bolagsverket 7 ggr/vecka 60 månader, styrelsehistorik
Ställda frågor och frågeställare UC Löpande 12 månader
Beskattningsuppgifter Skatteverket 5 ggr/ år (april/ juni/ aug/ sep/ dec) Årlig gallring löpande
Beskattningsuppgifter, omräkningar Skatteverket 2 ggr/månad Årlig gallring löpande
UC Payment Samarbetande företag Löpande  
UC Riskklass UCs egna beräkningar Dagligen 24 månader
UC Riskprognos UCs egna beräkningar Dagligen 24 månader
Årsredovisningar aktiebolag/koncern Bolagsverket 7 ggr/vecka  
Äktenskapsförord Skatteverket 1 gg/vecka När uppdaterad info kommer från källan


Förklaringar till förkortningar

ABL - AktiebolagsLagen
CSN - Centrala Studiestödsnämnden
KFM - Kronofogdemyndigheten
PoIT - Post- och Inrikes Tidningar
SCB - Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN - Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI - Statens Konjunkturinstitut
SNI - Svensk Näringsgrensindelning
SPAR - Statens Personadressregister