Färsk statistik från UC visar: Färre konkurser i detaljhandeln

Pressmeddelande nov 01, 2018 08:00

Oktober månads konkursstatistik visar en stärkt detaljhandel. Totalt sett minskar antalet konkurser med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Andra branscher såsom byggbranschen tampas å andra sidan fortsatt med konkursökningar.

UCs konkursstatistik för oktober månad visar på en stärkt detaljhandel. Inom segmentet minskar antalet företagskonkurser med 17 procent jämfört med samma månad föregående år.

- Detaljhandelskonkurserna minskar även denna månad, vilket är lite förvånande med tanke på de förändrade köpmönster vi ser. Allt mer av handeln sker på nätet idag och antalet butiker blir färre. Med stundande Black Friday får vi en temperaturmätare på läget i branschen, vilket ska bli intressant att följa, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Fortsatt ökning av byggkonkurser
Antalet byggkonkurser ökar med 7 procent i oktober månad, vilket är en oroväckande utveckling då vi under hela året sett höga konkurssiffror i byggbranschen.

- Byggkonkurserna fortsätter att öka och under hela året har nästan 1 000 byggbolag gått i konkurs. Andelen byggbolag som har fått en betalningsanmärkning ökar exempelvis något sedan 2017. Det är hög tid att hålla koll på sina byggkunder om man inte gör det idag, kommenterar Richard Damberg.

Ta del av all statistik och grafer på: www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik för 2018
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och 2018 mäts den månatliga konkursstatistiken första till sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du numera se en karta över företagskonkurser på länsnivå. Du kan även ladda ner kartan med statistik per månad och totalt över året.

För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistiken, läs mer på: www.uc.se/konkursstatistik/