Statistik från UC visar: Svenska företagskonkurser minskar för andra månaden i rad

Pressmeddelande dec 01, 2017 08:15

November månads statistik visar en antydan till stabilisering bland svenska företagskonkurser. Statistik från UC visar att företagskonkurser minskar med -6 procent för november månad. Totalt sett hittills i år har dock antalet konkurser ökat med 4 procent.

Statistik från UC visar att svenska företagskonkurser i november minskar med -6 procent. 

Restaurang- och hotellbranschen mest utsatt

UC statistik visar att konkurrensutsatta branscher, så som restaurang- och hotellbranschen, konsekvent har utvecklats negativt i år. Samtliga månader i år visar på kraftigt ökande siffror, och hittills i år har antalet konkurser i restaurang- och hotellbranschen ökat med 23 procent.

- Förra året sjönk konkurserna i nästan alla branscher. Under 2017 har de istället ökat i ett antal utsatta branscher. Enligt vår senaste statistik går 1,2 procent av alla aktiva restaurangföretag i konkurs, vilket är en ökning. Det innebär att många hoppfulla företagare satsar pengar i restaurangbranschen men att verksamheten inte bär. Det är en varningssignal till entreprenörer med restaurangdrömmar, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Konkursutvecklingen per län fortsätter vara stabilt
För november månad ser UC fortsatt en stabilisering i våra län.

Det län som visar högst antal företagskonkurser är Jämtlands län (+200 procent). Det län där företagskonkurserna minskar mest är Örebro län med -67 procent för november månad, jämfört med samma period föregående år.

Om UC och vår konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Vår länsstatistik redovisas genom att aktuell månad jämförs med samma månad föregående år. Den statistik vi visar för branscherna är den procentuella utvecklingen (jan-nov) jämfört med samma period föregående år.

För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistiken, 
läs mer på: www.uc.se/konkursstatistik/