UC lanserar nytt kreditscore för blancolån

Pressmeddelande nov 28, 2017 02:00

UC har tagit fram ett helt nytt kreditscore för privatpersoner – UC Risk Blanco. Det nya kreditscoret vänder sig till kreditgivare på den snabbt växande marknaden för blancolån och ger sannolikheten för att en kund ska få en betalningsanmärkning inom 12 månader på en blancoliknande kredit.

- Vårt nya score, UC Risk Blanco, är optimerad för blancolån. Det innebär dels att den ska passa individer som är aktiva på blancomarknaden, men också att den predicerar betalningssvårigheter med just blancolån, säger Olle Engdegård, senior modellutvecklare på UC.

- UC Risk Blanco kommer hjälpa våra kunder att få säkrare kreditbeslut och mer effektiv prissättning. Detta är viktigt på en marknad som behöver ta ett ökat ansvar för sin kreditgivning och där konkurrensen ofta sker på räntan, avslutar Olle Engdegård.

UC Risk Blanco kommer finnas tillgänglig under våren 2018.

Fakta:
Vad är ett kreditscore?

  • Ett kreditscore ger ett mått på risken för att hamna i betalningssvårigheter, för en person eller ett företag.
  • Om risken är låg är kreditvärdigheten hög.
  • Banker och andra kreditgivare använder detta för att fatta beslut om en kredit ska beviljas och till vilken ränta.
  • UC beräknar sina kreditscore från en rad informationskällor, främst statliga myndigheter och samarbetande banker.