UC.se mobil

Nyhet om vår nordiska kredituppföljning

Bild

2016-12-13 |

Numer kan du få nordisk kredituppföljning levererat för integration i ditt eget affärssystem

Integrera information från våra nordiska samarbetspartner med ditt egna affärssystem och få en helhetsbild över dina affärskontakters ekonomiska situation. Tidiga varningssignaler innebär att du snabbt kan vidta åtgärder och därmed undvika onödiga kreditförluster och leveransproblem.

Fånga även upp köpsignaler i och med förbättrad riskklass, ökad omsättning och utöka din kundportfölj och försäljning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på kredituppfoljning@uc.se eller ring 08-670 90 00