Gruppchef Beslutstöd

KIT befinner sig i en spännande fas med stort fokus på produktutveckling och siktar nu mot högre mål. KIT Operations söker nu en gruppchef för teamet beslutstöd som idag består av 6 medarbetare. I din roll som gruppchef kommer du att verkställa att teamet arbetar efter rutiner, policys och eftersträva att medarbetare och verksamheten utvecklas i enlighet med uppsatta mål, såväl individuella som gemensamma. Som gruppchef deltar du operativt i den dagliga verksamheten och leder och coachar medarbetare och team. Du har fullt personalansvar och rapporterar till chefen för Operations.

För att trivas i rollen krävs ett genuint intresse för personal och produktionsfrågor och att du vill vara med och utveckla både verksamhet och personal.

Arbetsuppgifter
Som gruppchef kommer du med ditt coachande ledarskap leda och fördela det dagliga arbetet inom beslutstöds teamet. Du ger stöd och utvecklar medarbetarna. Utöver att arbeta med din grupps utveckling kommer du tillsammans med övriga chefer inom enheten att bidra till hela enhetens utveckling.

I befattningen ingår att:  

  • Ansvara för den löpande resursplaneringen inom enheten
  • Hålla medarbetar- och utvecklingssamtal
  • Hålla gruppmöten med medarbetarna
  • Uppföljning och rapportering av gruppens prestationer och KPI
  • Utveckla gruppens rutiner, processer och stödsystem i samarbete med hela enheten
  • Medverka och tillsammans med produktägare och team driva produkten framåt
  • Medverka vid planering och genomförandet av kundbesök

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, och för att lyckas i tjänsten krävs att du är initiativrik och har en stark drivkraft att sätta igång aktiviteter. Vi förutsätter att du är trygg och stabil i dig själv och kan anpassa ditt förhållningssätt efter situationen. Du är lyhörd, nyfiken, en god kommunikatör och har förmågan att skapa goda relationer och att arbeta både i grupp och självständigt. Du har en helhetssyn och ett strategiskt tänkande kompletterad med en god förmåga att omsätta detta till resultat på en taktisk eller operativ nivå. Att ta ett operativt ansvar innebär att du är närvarande och engagerad i gruppens dagliga arbete, men också att du har en förmåga att våga delegera.

Vi söker dig med högskoleexamen inom ekonomi eller jämförbara kunskaper. Meriterande är om du har en god förståelse för kredithantering, ekonomi och ekonomisk uppföljning, samt en god teknisk och/eller verksamhetsförståelse. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som, projektledare, teamcoach eller andra liknande ledarroller.

Är du intresserad söker du tjänsten jobb@uc.se märk din ansökan med Gruppchef beslutsstöd. Senast den 14 december vill vi ha din ansökan.

Har du frågor om tjänsten? Kontakta Maria Lallerman på maria.lallerman@uc.se