UCs marknadsurval ger stor nytta hos Markör

Anrika marknadsundersökningsbolaget Markör ser i affärsinformationsföretaget UC en leverantör med mycket hög kvalitet i sina underlag för urval och analyser och en god partner för utvecklingsmöjligheter i framtidens kommunikationskanaler.

– Förutom hög kvalitet, snabb leverans och mycket god personlig kontakt ser vi UCs utveckling av nya tjänster som mycket intressant. Just fokus på ständig utveckling har bidragit till att Markör som ett av få marknadsundersökningsföretag i Sverige i år kan fira 30-årsjubileum, säger Peter Linsér, projektledare och en av tre delägare.

Samtidigt som mycket fokus i kommunikationsdebatten idag är på interaktivitet och sökning av information, är det tydligt att både konsumenter och anställda gärna läser det de får i handen, snarare än bara söker på måfå. Markör arbetar med både framtida kommunikationskanaler, som de klassiska, det vill säga tryckt information, oadresserad reklam och redaktionell print.

– Markör mäter utfall av kommunikationsinsatser och där ser vi att både kundtidningar och oadresserad direktreklam ger god effekt. Tryckta medier är fortfarande både marknadsförings- och varumärkesbyggande, säger Peter Linsér på Markör.

Markör är ett av Sveriges största privatägda företag för genomförande och implementering av undersökningar och utvärderingar. Företaget omsätter cirka 50 miljoner kronor per år och är en klassisk fullservicebyrå för kund-, marknads- och medarbetarundersökningar med fokus på offentlig sektor. Med 400 projekt per år måste UCs urvalsunderlag vara väl avgränsade och relevanta. 

– Markörs informationsinsamling, utvärdering av kommunikationsinsatser och analys är ofta integrerade i de slutsatser vi levererar. För att få slutsatserna träffsäkra är det bra att involvera uppdragsgivaren och där har inte minst offentliga aktörer ökat på senare år, säger Peter Linsér.

Kontakta våra experter

Henrik von Matern

Henrik von Matern

Expert inom kundanalys

Henrik är produktansvarig på UC och utvecklar våra produkter och tjänster så att de är anpassade till kundens behov. Han har en gedigen bakgrund inom analys. Fritiden ägnar han åt innebandy både, genom att spela själv och som ungdomstränare.
08-670 90 00 henrik.matern@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 info@uc.se