Hur bedömer man enskild firma?

Många kredithandläggare är vana att bedöma stora företag men tycker det är svårare att bedöma enskild firma. Owe Marstorp, utbildningskonsult på Credma, ett utbildningsföretag för företag, bank och finansverksamhet förklarar vad man ska tänka på och vilka fallgropar som finns.

-En stor skillnad i bedömningen av aktiebolag och enskild firma är att den enskilda näringsverksamheten kan ha ett negativt eget kapital som innebär att företagaren kan ha tagit ut mer pengar ur firman än vad näringsverksamheten medger.

Ett aktiebolag däremot, måste alltid ha ett positivt eget kapital och tar ut pengar i form av beskattad lön eller utdelning. I den enskilda firman är den fysiska personen och den enskilde näringsidkaren ett. Det betyder att näringsidkaren blir personligt ansvarig om firman skulle gå i konkurs.

Resultaträkningen är viktigast

Den enskilda firman ska ha en kontinuerlig ordnad bokföring och hålla isär de privata utgifterna från näringsverksamheten. Då blir det också enklare att ta fram korrekta rapporter som resultaträkningen, som är den viktigaste för bedömning av enskild firma.

-Analysen bör läggas på resultaträkningen och den enskilde näringsidkarens förmåga att generera årsinkomst. Balansräkningen i enskild firma och det egna kapitalet innehåller många osäkerheter och är svårbedömda fallgropar, säger Owe Marstorp.

I balansräkningen är det svårt att bedöma vad som är beskattat eget kapital. Det är också viktigt att komma ihåg att resultaträkningen i enskild firma inte innehåller någon beskattning och visar ett resultat före egenavgifter samt kommunal och statlig inkomstskatt.

Fonder och skatteskulder

Andra fallgropar att vara uppmärksam på är obeskattade medel i periodiseringsfond eller expansionsfond, ett sätt att skjuta på beskattningen till ett annat år.

-Här är det lätt att tro att det finns mer pengar i företaget, än vad som faktiskt är fallet.

En annan fallgrop är redovisning av moms årsvis. Pengarna som finns på kontot kan misstolkas som ett överskott när det i själva verket är en momsskuld. Också om den preliminära F-skatten är för låg är en del av det egna kapitalet egentligen en skatteskuld. Det är först i deklarationen som det verkliga resultatet blir tydligt. Deklarationen kan därför vara ett värdefullt komplement för bedömning, avslutar Owe Marstorp.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter och tips inom affärs- och kreditinformationens värld.

Richard Damberg

Richard Damberg

Utbildare och kreditexpert

Richard har arbetat som företagsrådgivare i SEB i 11 år och har hjälpt allt från den lilla nystartade firman till stora koncerner. Richard brinner för utbildningar och har hållit kurser till och från i tjugofem år.
08-670 90 55 richard.damberg@uc.se