December

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2016 Jan-dec 2017 Jan-dec 2018 Jan-dec 2019 Jan-dec 2020
Stockholms län 1 997 2 014 2 318 2 454 2 330
Uppsala län 165 177 209 223 216
Södermanlands län 139 139 180 169 170
Östergötlands län 155 176 196 209 182
Jönköpings län 128 151 152 147 182
Kronobergs län 75 78 97 90 104
Kalmar län 123 98 117 131 102
Gotlands län 21 41 28 34 24
Blekinge län 55 77 85 69 72
Skåne län 798 856 925 922 998
Hallands län 152 135 166 151 162
Västra Götalands län 833 784 925 898 971
Värmlands län 162 129 159 136 160
Örebro län 146 126 185 184 166
Västmanlands län 79 142 135 155 153
Dalarnas län 114 155 157 129 147
Gävleborgs län 137 165 175 162 147
Västernorrlands län 119 126 144 140 123
Jämtlands län 61 65 61 70 67
Västerbottens län 97 102 135 115 110
Norrbottens län 128 133 139 110 129
Sverige 5 684 5 869 6 688 6 698 6 715

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2019 Jan-dec 2020 Skillnad procent Dec 2019 Dec 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 698 6 715 0% 492 573 16%
Enskilda näringsverksamheter 736 564 -23% 50 55 10%
Privatpersoner 162 63 -61% 10 3 -70%
Dödsbon 79 0 . 0 0 .
Summa 7 675 7 342 -4% 552 631 14%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2019 Jan-dec 2020 Skillnad procent Dec 2019 Dec 2020 Skillnad procent
Stockholms län 2 454 2 330 -5% 176 168 -5%
Uppsala län 223 216 -3% 21 16 -24%
Södermanlands län 169 170 1% 10 13 30%
Östergötlands län 209 182 -13% 10 18 80%
Jönköpings län 147 182 24% 12 23 92%
Kronobergs län 90 104 16% 5 11 120%
Kalmar län 131 102 -22% 8 7 -13%
Gotlands län 34 24 -29% 2 2 0 %
Blekinge län 69 72 4% 5 5 0 %
Skåne län 922 998 8% 81 88 9%
Hallands län 151 162 7% 8 11 38%
Västra Götalands län 898 971 8% 63 101 60%
Värmlands län 136 160 18% 7 17 143%
Örebro län 184 166 -10% 14 12 -14%
Västmanlands län 155 153 -1% 15 13 -13%
Dalarnas län 129 147 14% 9 14 56%
Gävleborgs län 162 147 -9% 16 12 -25%
Västernorrlands län 140 123 -12% 10 14 40%
Jämtlands län 70 67 -4% 6 2 -67%
Västerbottens län 115 110 -4% 8 10 25%
Norrbottens län 110 129 17% 6 16 167%
Sverige 6 698 6 715 0% 492 573 16%