Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Färsk statistik från UC visar: Tunga branschers ras fortsätter även i år

Färsk statistik från UC visar att svenska företagskonkurser för januari månad minskar med 7 procent. Däremot fortsätter vissa branschers ras, en trend som UC såg under hela 2017.

Färsk statistik från UC visar att antalet företagskonkurser i januari minskar med 7 procent.

Det är med ett litet hopp om framtiden vi ser denna inledning på 2018. Ute i landet ser vi att ungefär hälften av alla län minskar vad gäller företagskonkurser, vilket är betryggande, inleder Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Tunga branschers ras fortsätter även 2018

UCs statistik visar att den negativa trend större branscher har dragits med under föregående år håller i sig, och majoriteten av de större branscherna inleder året med ökat antal konkurser. Byggbranschen ökar med 8 procent, detaljhandeln med 9 procent och hotell- och restaurang med hela 24 procent. En uppstickare i sammanhanget är transportsektorn, vars konkurser ökar med 26 procent.

Trenden med ökade konkurser för bygg, detaljhandel och restauranger fortsätter. Det är en trend som har hållit i sig sedan hösten 2016 och vi ser ingen avmattning. I byggbranschen är de små ROT-bolagen särskilt utsatta. En förklaring är att renoveringsvågen är över efter de förändrade ROT-avdragsreglerna. Under 2017 gjordes ROT-avdrag för en halv miljard mindre än under 2016 bara i Stockholm. Det påverkar självklart de små byggbolagen negativt, kommenterar Richard Damberg.

Transportsektorn brukar gå bra i högkonjunktur. Och det syns också i antalet bolag i sektorn. Antalet bolag växer med 6 procent varje år, och antalet kreditvärdiga bolag växer stadigt. Men antalet bolag med problem ökar också, avslutar Richard Damberg.

Län Procentuell förändring januari* Procentuell förändring hittills 2018**
Stockholms län -8% 1%
Uppsala län -33% 7%
Södermanlands län -64% 0 %
Östergötlands län -32% 14%
Jönköpings län 30% 18%
Kronobergs län 300% 4%
Kalmar län 267% -20%
Gotlands län 100% 95%
Blekinge län -25% 40%
Skåne län -19% 7%
Hallands län 100% -11%
Västra Götalands län 7% -6%
Värmlands län 29% -20%
Örebro län -7% -14%
Västmanlands län 10% 80%
Dalarnas län -14% 36%
Gävleborgs län -22% 20%
Västernorrlands län -38% 6%
Jämtlands län 33% 7%
Västerbottens län -73% 5%
Norrbottens län 0 % 4%
Sverige -7% 3%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig