Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Svenska företagskonkurser minskar för andra månaden i rad

November månads statistik visar en antydan till stabilisering bland svenska företagskonkurser. Statistik från UC visar att företagskonkurser minskar med -6 procent för november månad. Totalt sett hittills i år har dock antalet konkurser ökat med 4 procent.

Statistik från UC visar att svenska företagskonkurser i november minskar med -6 procent.

Restaurang- och hotellbranschen mest utsatt

UC statistik visar att konkurrensutsatta branscher, så som restaurang- och hotellbranschen, konsekvent har utvecklats negativt i år. Samtliga månader i år visar på kraftigt ökande siffror, och hittills i år har antalet konkurser i restaurang- och hotellbranschen ökat med 23 procent.

- Förra året sjönk konkurserna i nästan alla branscher. Under 2017 har de istället ökat i ett antal utsatta branscher. Enligt vår senaste statistik går 1,2 procent av alla aktiva restaurangföretag i konkurs, vilket är en ökning. Det innebär att många hoppfulla företagare satsar pengar i restaurangbranschen men att verksamheten inte bär. Det är en varningssignal till entreprenörer med restaurangdrömmar, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Konkursutvecklingen per län fortsätter vara stabilt

För november månad ser UC fortsatt en stabilisering i våra län.

Det län som visar högst antal företagskonkurser är Jämtlands län (+200 procent). Det län där företagskonkurserna minskar mest är Örebro län med -53 procent för november månad, jämfört med samma period föregående år.

Län Procentuell förändring november* Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län -9% 2%
Uppsala län 62% 0 %
Södermanlands län 0 % -2%
Östergötlands län -29% 13%
Jönköpings län 7% 19%
Kronobergs län 75% -3%
Kalmar län -43% -21%
Gotlands län 100% 95%
Blekinge län 0 % 46%
Skåne län -12% 7%
Hallands län -40% -10%
Västra Götalands län 13% -4%
Värmlands län 86% -20%
Örebro län -53% -14%
Västmanlands län 25% 102%
Dalarnas län -56% 37%
Gävleborgs län -42% 26%
Västernorrlands län 25% 11%
Jämtlands län 200% 16%
Västerbottens län -13% 4%
Norrbottens län -13% 6%
Sverige -6% 4%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig