Handbok för UC Spektra

I denna handbok förklarar vi hur du använder UC Spektra. Här får du utförliga beskrivningar av funktioner och ikoner, förklaringar till begrepp samt instruktioner om hur du skapar egna urval.
Du kan änven ladda ner en handbok för UC spektra på denna länk

Har du några frågor?
Behöver du hjälp eller undrar över något är du alltid välkommen att kontakta oss på kundservice@uc.se

Hur skapar jag nya portföljer?
Du kan enkelt gruppera dina kunder i olika portföljer. Skapa portföljer baserade på exempelvis bransch eller geografiskt läge. Så här skapar du en portfölj:

 • klicka på rubriken Portfölj,
 • klicka på knappen Skapa ny i det högra fönstret,
 • i vänster fönster visas kriterier för att skapa portföljer. Gör ditt val genom att klicka dig fram till önskat värde. Klicka sedan på knappen Lägg till.
 • Namnge din portfölj och klicka på knappen Spara portfölj.

Alla dina portföljer visas i listan till vänster. Du kan välja en portfölj genom att klicka på Visa-knappen.
Du kan också välja portfölj via rubriken Inställningar. Den valda portföljen kommer att visas när du loggar in i UC Spektra.

Se till att du får med alla dina objekt i de portföljer som du skapar.

Vad betyder ikonerna i UC Spektra?

Här får du en förklaring till UC Spektras ikoner:

 Ingen har tittat på den senaste aviseringen på detta objekt.
 När en användare har tittat på den senaste aviseringen på ett objekt, släcks varningstriangeln ner.
 Det finns en anteckning på objektet.
 Öppna träfflistan i Excel.
 Öppna träfflistan i HTML format.
 Skicka träfflistan via e-post. Fyll i adressen och skicka.
 Skriv ut träfflistan.

Hur gör jag anteckningar på ett objekt?
Om du vill göra anteckningar på ett objekt gör du så här:

 • markera objektet i träfflistan,
 • välj fliken Anteckningar i nedre delen av det högra fönstret,
 • klicka på knappen Ny,
 • skriv in din anteckning,
 • avsluta genom att klicka på knappen Spara.

 

 Denna ikon visas nu bredvid objektet i träfflistan samt i detaljbildens sidhuvud. Klickar du på ikonen kan du läsa befintliga anteckningar på ett objekt.
 Vill du gör ändringar i en befintlig anteckning klickar du på iconen med pennan  i anteckningsrutan. 
 Klickar du på iconen för papperskorgen kan du ta bort de anteckningar som du själv gjort.

 

Hur lägger jag in ett nytt objekt i UC Spektra?
Om du vill lägga till ett objekt i UC Spektra gör du så här:

 • välj fliken Registrera i nedre delen av högra fönstret,
 • klicka på knappen Lägg till,
 • skriv in organisationsnummer/personnummer och ditt/ert eventuella referensnummer. Ange också hur länge du vill bevaka objektet.
 • Via knappen Kontrollera kan du kontrollera om objektet redan finns upplagt i UC Spektra. Du kan också säkerställa att rätt namn överrensstämmer med rätt organisationsnummer/personnummer.
 • Via knappen ID-sök kan du söka fram ett personummer eller organisationsnummer. En ID-nummersökning debiteras utöver er ordinarie bevakning.
 • I dropdown-menyn Bevakningstock väljer du i vilken stock kunden ska bevakas,
 • klicka därefter på knappen Lägg till.
 • Det nya objektet kommer att finnas i UC Spektra from. nästa avisering, ofta redan nästa dag.

Hur raderar jag ett objekt?
Om du vill ta bort ett objekt ur UC Spektra gör du så här:

 • markera objektet i listan,
 • välj fliken Registrera i nedre delen av högra fönstret,
 • välj alternativet Från UC Spektra, objektet med dess information försvinner helt,
 • klicka på knappen Ta bort.
 • Kunden försvinner ifrån UC Spektra from nästa avisering, ofta nästa dag.

Hur skapar jag nya urval?
Du kan skapa egna urval i UC Spektra. Syftet är att du ska kunna sortera dina bevakningsstockar efter just dina behov. Så här skapar du ett nytt urval:

 • klicka på rubriken Administrera urval i menyn,
 • klicka på knappen Skapa nytt i det högra fönstret,
 • i vänster fönster visas ett antal urvalsrubriker. Markera de urvalskriterier som du vill använda och klicka på knappen Lägg till,
 • namnge ditt urval och klicka på knappen Spara Urval.
 • Du kan se alla de urval som är gjorda på ert kundnummer under fliken Urval i det vänstra fönstret.

Hur anpassar jag kolumnerna under fliken Affärsobjekt?
Du kan anpassa UC Spektra så att gränssnittet passar dina önskemål och behov. Du kan t.ex. välja vilka kolumner/rubriker som ska presenteras under fliken Affärsobjekt. Gör så här:

 • öppna Inställningar i menyn,
 • välj kolumnanpassning i rullgardinen,
 • i rutan "Tillgängliga kolumner samt Valda kolumner" markerar du de kolumner du vill ska ingå i träfflistan. Med hjälp av pilen flyttar du över dessa kolumner till respektive ruta.
 • Klicka därefter på knappen Spara.

Varför visas bara den senaste aviseringen i fliken Senaste händelse?
Är fältet Förändringsperiod blankt visas bara den senaste händelsen. 

Om du inte använder UC Spektra dagligen rekommenderar vi dig att, i fältet Förändringperiod, ange antalet dagar sedan du senast var inloggad i UC Spektra. Då visas alla de aviseringar som skett sedan du sist var inne i UC Spektra.

Hur tar jag en kreditupplysning eller beställer ett bokslut?
Du kan beställa kreditupplysningar och Bokslut Direkt i UC Spektra. Du gör så här:

 • klicka på resp. länk i toppmenyn,
 • fyll i organisationsnumret,
 • klicka på Beställ/OK-knappen.
 • Vill du ta en upplysning eller beställa ett bokslut på ditt bevakade objekt i UC Spektra kan du klicka på länkarna längst ner i det högra fönstret, då följer organisationsnumret automatiskt med in i din beställningsdialog.

Hur jämför jag Riskklassfördelningen i min portfölj med resten av riket?
Om du vill jämföra riskklassfördelningen i din egen bevakningsstock med resten av Sverige gör du så här:

 • klicka på rubriken Statistik i menyn,
 • välj rapport, företagsform och typ av diagram som du vill använda för att visa statistiken,
 • klicka därefter på knappen Skapa.

Hur ändrar jag språk till engelska i UC Spektra?
Du kan enkelt växla språk till engelska. Gör så här:

 • välj "english" bland språklänkarna längst upp på webbsidan.
 • klicka på rubriken Product Overwiev
 • klicka på länken Monitoring via UC Spektra.
 • Nu är du inne i den engelska versionen av UC Spektra. Samtliga funktioner som erbjuds i den svenska versionen finns även i den engelska.

Kredituppföljning med UC Spektra. Kontakt via telefon 08-670 9030, epost: kredituppfoljning@uc.se