UC.se mobil
Bild

Kredituppföljning

Följ upp dina affärsbeslut med UC Kredituppföljning


Bevaka och följ upp dina affärsintressen i Sverige och övriga Norden

Företag som har ekonomiska problem brukar inte ha bråttom med att berätta det för sina leverantörer. I det längsta håller man tyst och sköter betalningarna till huvudleverantörerna. Ofta vet inte ens de anställda att företaget går dåligt.  

Vidta åtgärder i tid!

När en kund har fått allvarliga betalningssvårigheter är det som regel för sent att få in utestående fordringar eller hämta hem levererade varor. Men i de allra flesta fall går det att utläsa vissa signaler långt innan problemen blivit riktigt allvarliga. Detta gör att du kan vidta de åtgärder som behövs för att undvika onödiga kreditförluster.

Vilka affärskontakter ska man bevaka?

De flesta kreditförluster ett företag råkar ut för inträffar på kunder som man tror sig känna. Många tar för givet att om en kund har skött sig i flera år kommer den att göra det även i fortsättningen. Däremot brukar man följa sina problemkunders utveckling noga. Vi rekommenderar att man bevakar alla kunder man har ett aktivt samarbete med, stora som små och goda som dåliga betalare. Det är inte bara kunder som spelar stor roll för företagets överlevnad. Om din huvudleverantör går i konkurs kan det vara svårt att snabbt bygga upp ett samarbete med någon ny.

Utbildningar

Vi genomför regelbundet populära utbildningar i UC Spektra. Håll utkik i vårt kalendarium för kommande tillfällen samt läs mer om Spektrautbildningen här.

Ring oss eller fyll i formuläret till höger så berättar vi mer om våra tjänster för effektiv kredituppföljning.MER INFORMATION

Jag vill veta mer,
kontakta mig!