UC.se mobil
Riskhantering
UC Risk Företag och UC Risk Person hjälper dig med rätt beslut på säkra grunder
UC Risk Företag
UC hjälper dig med din riskhantering med UC Risk Företag och UC Risk Person
UC Risk Person
UC Risk Person ger dig generiska ansökningsscore

UC Risk Företag och UC Risk Person

Behöver du effektivisera dina rutiner vid riskhantering? Vill du skapa trygga och långsiktiga relationer med dina kunder? Då ska du använda UC Risk som är UC:s system för att ta fram kreditvärdet hos svenska företag och privatpersoner.

UC Risk Företag
UC Risk Företag är en samling scoringmodeller som är optimerade för att beräkna svenska företags överlevnadsförmåga. Modellerna kan med stor precision avgöra kreditrisken i enskilda affärer eller för kreditportföljen som helhet. Genom att använda dessa modeller skapas förutsättningar för ökad lönsamhet via bättre kreditbeslut och en effektivare kreditgivning. Mer information om UC Risk Företag.
 
UC Risk Person
UC Risk Person är UC:s generiska Credit score för privatpersoner. Genom en optimal användning av denna score skapas förutsättningar för ökad lönsamhet via bättre kreditbeslut och effektivare kundbearbetning, med till exempel lönsamhetsbaserade scorestrategier som avslagsgräns och pris- och limitsättning. Mer information om UC Risk Person

Jag vill veta mer,
kontakta mig!